Audyt kompetencji

Od wielu lat przypatrujemy się zespołom pracowników w branży motoryzacyjnej, a podczas sesji development center pomagamy je tworzyć. Chętnie angażujemy się w zadania konsultingowe - doradzamy naszym klientom w zakresie badania potencjału i prognozowania efektywności w oparciu o złożony program zakładający połączenie symulacji, testów oraz pogłębionych wywiadów indywidualnych. Wszystkie zadania i ich merytoryczna treść oparte są na symulacji realnych sytuacji, z którymi pracownik styka się w organizacji (obecnych i przyszłych) i „uszyte na miarę” na podstawie naszych wzajemnych ustaleń. Zaangażowanie w projekt doświadczonych psychologów pozwala nie tylko na opisanie zakresu i poziomu kompetencji uczestników sesji Development center, ale również na wysunięcie rekomendacji odnośnie dalszych decyzji kadrowych, ścieżek rozwoju czy planów szkoleniowych oraz skonstruowanie konkretnych programów szkoleniowych.

Raporty indywidualne

Rezultatem każdej indywidualnej diagnozy jest szczegółowy raport będący wnikliwą analizą przeprowadzonych testów oraz zadań praktycznych (rozmów, scenek, case study) i płynących z nich wniosków dotyczących słabych i mocnych stron pracowników, ich zaangażowania i wiedzy.

Diagnoza zespołu

Wynikiem sesji DC jest również raport dotyczący całego zespołu i ról, jakie pełnią w nim jego członkowie.

Większa samoświadomość

Sesja Development Centre dostarczy Państwu informacji na temat umiejętności i postaw Państwa pracowników, ich zaangażowania oraz wiedzy, i pozwoli na efektywne wykorzystanie posiadanego kapitału ludzkiego.